Informacje o katedrze

Głównym celem działalności pracowni projektowych na kierunku Architektura Wnętrz jest wykształcenie kreatywnych, świadomych twórczo absolwentów, potrafiących realizować prace projektowe na wysokim poziomie zarówno indywidualnie, jak i zespołowo. Ważnym czynnikiem w procesie kreacji jest umiejętność poszukiwania, stosowania różnorodnych metod, technik zarówno tych tradycyjnych, jak i tych nowoczesnych, próba przetworzenia inspiracji w artystyczny, przestrzenny wymiar. Studenci realizują podczas toku nauczania zagadnienia z zakresu:

  • projektowania architektury wnętrz z naciskiem na indywidualne kształtowanie przestrzeni
  • projektowania elementów wykończenia, detalu architektonicznego
  • projektowania wystaw, ekspozycji produktu, marki z uwzględnieniem przekazu określonych idei
  • projektowania mebli z zachowaniem zasad ergonomii, a także oryginalności formy
  • projektowania „bryły” architektonicznej w kontekście istniejących wnętrz urbanistycznych.
projekt konkursowy: Mateusz Warzecha foto: Damian Jabłonowski foto: Agata Legawiec foto: Paulina Włodarczyk foto: Paulina Włodarczyk autor nagrodzonej pracy: Łukasz Lebiedź promotor: prof. Józef Jurek tytuł pracy dyplomowej: Biuro co-workingowe z przestrzenią ekspozycyjną w transformatorowni na Wyspie Jaskółczej w Szczecinie I miejsce projekt DOM NAD JEZIOREM I miejsce projekt DOM NAD JEZIOREM