opis pracowni

Kierownik pracowni: dr hab. Krystyna Brandowska prof. nadzw.

mgr Andrzej Pestka

W pracowni kształcimy studentów studiów licencjackich od drugiego roku aż po dyplom oraz studiów magisterskich przez wszystkie lata, do dyplomu włącznie.

Uczymy się pracować zgodnie z etyką naszego zawodu. Oznacza to obowiązek postrzegania człowieka jako indywidualności, sprzyjanie jego potrzebie godnego życia i przywiązania do uniwersalnych wartości – prawdy, odwagi bycia sobą, życzliwego współbytowania. Dlatego podejmując decyzje projektowe zadajemy sobie zawsze od nowa pytania: co w istocie jest ważne, co stanowi o tym, że postrzegać możemy środowisko jako odpowiadające naszym potrzebom, aspiracjom i dążeniom.

W programie Pracowni znajduje się analiza architektonicznych przestrzeni miejskich „Portret ulicy”, „Portret budynku”, „Genius loci”. Pozwala to na zmysłowe, emocjonalne i intelektualne doświadczanie miejsca.

Ćwiczenia te – kolejno – prowadzą do zadań, które rozwijać mają zdolność do kreatywnego projektowania przestrzeni architektonicznej wnętrza mieszkalnego i publicznego oraz form meblowych, które ją wypełniają i kształtują. Znajdujemy tu zagadnienia dotyczące komfortu zamieszkiwania w jego podstawowych formach np.”Schronienie dla wędrowca” albo bardziej zaawansowane: „Moja samotnia”, „Mieszkanie do wynajęcia”, „Klub sąsiedzki” oraz adaptacja starej kamienicy na hotel.

Podejmujemy też zadania związane z rewitalizacją zużytych struktur architektonicznych np. dziedzińców w kwartałach starych kamienic lub obiektów poprzemysłowych. Doświadczenie zdobywamy analizując strukturę parków miejskich. Powtarzany corocznie projekt pawilonu ogrodowego przynosi ciekawe rozwiązania.

Staramy się wybierać tematy projektowe w oparciu o realną sytuację, czytelny kontekst przestrzenny, strukturę architektoniczną i detal budynku. Z zasady znajdujemy je w Szczecinie. Ważna jest dla nas istotna potrzeba społeczna.

W kwietniu 2017 roku, trzy projekty z pracowni ukazujące pawilony ogrodowe, zostaną zaprezentowane na wystawie wydziałów projektowych polskich szkół artystycznych pt. „Tomorrow is Today”, towarzyszącej targom iSaloni w Mediolanie.