Geometria Wykreślna i Perspektywa

Prowadzący: dr inż. arch. Mirosława Jarmołowicz

 • Studia stacjonarne I stopnia/ I rok

  Kontakt do pracowni: mirajar1@wp.pl

  Zadaniem przedmiotu jest nauczenie posługiwania się perspektywą wykreślną, odręczną, aksonometrią, rzutami Monge’a w projektowaniu architektonicznym i plastycznym za pomocą różnych metod graficznych. Celem przedmiotu jest rozwój wyobraźni i widzenia przestrzennego oraz umiejętność wykorzystania zasad geometrii w rysunku odręcznym, artystycznym, koncepcyjnym i wykreślnym.

  Założenia programowe:
  1. Równoległość kształcenia projektowego w pracowni kierunkowej poprzez możliwość pracy projektowej dotyczącej tych samych projektów
  2. Stopniowanie i etapowanie zadań w trakcie opracowania projektu
  3. Możliwość korzystania z architektonicznych i graficznych programów komputerowych.

  Forma realizacji programu:
  Ćwiczenia projektowe realizowane w trakcie zajęć z korektami polegającymi na omówieniu projektu indywidualnie z każdym studentem, zajęcia praktyczne w plenerze (rysunek z natury).
  Wykłady wprowadzające w problematykę realizowanych tematów.

 • Dzień i godziny odbywania zajęć:
  -czwartki 10.30-12.00
  -konsultacje: wtorki 13.45-14.45

  Miejsce:
  -ul.Kolumba 61, sala 207

  Temat semestralny:

  1. Semestr zimowy:
  Projekty i koncepcje elementów płaskościennych i przestrzennych w przestrzeni na bazie wykreślanych siatek w aksonometrii i perspektywie jedno i dwubieżnej w przestrzeni otwartej i zamkniętej. Odniesienie do skali człowieka. Rysunki odręczne obiektów przestrzennych z obserwacji – perspektywa jedno, dwu i trójbieżna. Wnętrza wraz z detalem architektonicznym –np. schody, drzwi. Elementy powtarzalne w perspektywie –okna, arkady, łuki, słupy, przypory. Wnętrza o znacznej wysokości –sklepienia krzywoliniowe (perspektywa trójbieżna).

  2. Semestr letni:
  Wizualizacja wybranego przez studenta obiektu architektonicznego lub wnętrza różnymi metodami (metody geometryczne- aksonometria, rzutowanie, perspektywa wykreślna; metody artystyczne- indywidualna interpretacja artystyczna za pomocą dowolnych środków artystycznych – rysunek ,grafika, malarstwo, techniki mieszane, itp.), opracowanie spójnej koncepcji graficznej.

 • Tab 3 content goes here.