opis pracowni

Pracownia kierunkowa dyplomująca, I i II st. AWiFU

 

dr hab. Andreas Guskos, prof. nadzw., kierownik pracowni

mgr Ewelina Adam

mgr Dominika Zawojska

stud. staż. Jakub Palka

 

Zajęcia prowadzone w pracowni mają na celu naukę procesu projektowania architektonicznego ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni ekspozycyjnych, począwszy od prac koncepcyjnych, poprzez zagadnienia funkcjonalne i kompozycyjne, relacje z otoczeniem, do prezentacji projektu w druku i multimediach.

Istotnym aspektem pracy jest uwzględnienie nowych mediów, zarówno w połączeniu z rzeczywistymi przestrzeniami ekspozycyjnymi, jak i przy projektowaniu autonomicznych środowisk wirtualnych  oraz wykorzystanie do pracy najnowszych narzędzi typu game engines, jak Unity lub Unreal Engine.