Oświetlenie

 • mgr Olga Kiedrowicz

  olga.kiedrowicz@akademiasztuki.eu

  Studia I stopnia / III rok – semestr zimowy / kierunek architektura wnętrz

  Kreowanie światłem. Światło wpływa na człowieka – jego barwa, nasycenie, moc. Światło to forma, energia, życie a także nastrój, funkcja, technika. Architekt wnętrz poprzez wykorzystanie wiedzy z zakresu oświetlenia, może swobodnie modelować, budować nastrój w projektowanych przestrzeniach, formach czy konstrukcjach. Tematy wykładów oraz praktycznych zastosowań zagadnień teoretycznych pozwalają studentom na twórcze działanie oraz indywidualne podejście do określonych zadań. Wykorzystanie światła naturalnego bądź sztucznego w planowanych ćwiczeniach inspiruje, stwarza studentom pole do własnego formułowania artystycznej wypowiedzi. Wiedza teoretyczna pomaga dostosować walory plastyczne do wymogów zawartych w obowiązujących normach oświetleniowych bądź budowlanych.

  Cel zajęć:

  Głównym celem pracowni jest przygotowanie studentów do umiejętności kreatywnego wykorzystania oświetlenia w procesie projektowania architektury wnętrz. Rozwijanie umiejętności połączenia walorów technicznych oraz plastycznych oświetlenia w celu stworzenie indywidualnego nastroju danej przestrzeni projektowej. Wykształcenie wrażliwości oraz umiejętności budowania atmosfery w kontekście wykorzystania światła naturalnego.

 • Zajęcia odbywają się w semestrze zimowym.

  Przykładowe tematy realizowanych wykładów:

  • Czym jest światło? Podstawy techniki świetlnej, omówienie podstawowych pojęć, wielkości oraz jednostek związanych z tematyką oświetlenia.
  • Rodzaje oraz typy opraw oświetleniowych. Kształtowanie przestrzennego rozsyłu strumienia świetlnego przez oprawy oświetleniowe. Oświetlenie pośrednie i bezpośrednie.
  • Elektryczne źródła światła z wyszczególnieniem najistotniejszych z punktu widzenia architekta wnętrz.
  • Światło sztuczne a światło naturalne.
  • Pomiary podstawowych wielkości fotometrycznych z wykorzystaniem programu Dialux.
  • Polski design oraz projektanci opraw oświetleniowych.
  • Nowoczesne aspekty oświetlenia. Systemy sterowania oświetleniem.
  • Iluminacja obiektów zewnętrznych.

 • autorki: Agata Legawiec, Marlena Karpa, Marta Perzyńska, Magda Strąg, 2013 autorki: Kamila Osowicz, Teresa Otulak, Aleksandra Zielińska, 2013 autorki: Kamila Osowicz, Teresa Otulak, Aleksandra Zielińska, 2013 autorki: Kamila Osowicz, Teresa Otulak, Aleksandra Zielińska, 2013 autorzy: Tomasz Budnicki, Marek Kondratowicz, Anna Misiewicz, Anna Śliż, 2012 autorki: Teresa Otulak, Wioletta Duczmańska, Kornelia Musz, Aleksandra Zielińska, 2013 autorzy: Małgorzata Deska, Bartosz Kaszuba, Alicja Haczkowska, Paweł Machomet, Katarzyna Zagórska, 2012