Podstawy Fotografii I


 • dr inż. arch. Mirosława Jarmołowicz

  mirajar1@wp.pl / 609 470 123

  studia stacjonarne I stopnia – II rok

  Zajęcia odbywają się w czwartki w godz. 14.45–16.15, ul.Kolumba 61, sala 207
  Konsultacje według ustaleń z grupą, min. 2 razy w miesiącu.

  Zadaniem przedmiotu jest nauczenie obsługi aparatów fotograficznych, ich technicznych możliwości oraz dobór sprzętu do realizacji określonych zamierzeń w fotografii tradycyjnej i cyfrowej, a także nauczenie świadomego i kreatywnego posługiwania się aparatem fotograficznym jako współczesnym językiem artystyczno – projektowej wypowiedzi w celu uzyskania zamierzonych efektów artystycznych w fotografii rzeczywistości zastanej i kreowanej (studyjnej). Celem przedmiotu jest rozwój wyobraźni, umiejętności obserwacji, interpretacji i kreowania rzeczywistości – przez pryzmat własnej osobowości, wyrażonej w emocji, wrażliwości oraz idei.

  Założenia programowe:

  • Równoległość kształcenia projektowego w pracowni kierunkowej poprzez możliwość pracy projektowej dotyczącej tych samych projektów.
  • Stopniowanie i etapowanie zadań w trakcie opracowania projektu.
  • Możliwość korzystania z graficznych programów komputerowych.

  Forma realizacji programu:

  Ćwiczenia realizowane w trakcie zajęć polegają na publicznej prezentacji i dyskusji prac poszczególnych studentów, indywidualnych rozmowach z każdym studentem, zajęciach fotograficznych w plenerze (architektura obiektów, architektura wnętrz), zajęciach fotograficznych w atelier. Wykłady wprowadzające w problematykę realizowanych tematów.

 • Semestr zimowy:

  • Tworzenie szkicownika fotograficznego jako rejestracji interesujących codziennych zjawisk.
  • Fotografia obiektów architektonicznych – zajęcia w plenerze. Temat: „Szczecin – Negatyw pozytyw”, (obiekty zdegradowane historycznie, kulturowo i estetycznie jako pozytyw miasta).
  • Układy własne – fotografia abstrakcyjna. Temat: „Zgadnij co to jest”, kompozycje reżyserowane światłem i elementami takimi jak: ciecze (woda, oleje, bańki mydlane itp.), tła – odbijające i przezroczyste, punkty lub linie świetlne, malowanie światłem.
  • Portret w anturażu, portret psychologiczny.

  Semestr letni:

  • Fotografia wnętrz – zajęcia w plenerze – (wnętrza obiektów zabytkowych i współczesnych), temat: „Mniej znaczy więcej”.
  • Opowieść fotograficzna przedstawiona jako fotostory, tryptyk.
  • Fotografia przy wykorzystaniu długiego czasu naświetlania: ruchomy obiekt – światło lub człowiek, ruchomy obiektyw (zmiana ogniskowej ), ruchomy aparat. Eksperymenty własne.
  • Fotografia studyjna. Temat: „Inspiracja wybitnym dziełem malarskim lub literackim w fotografii reklamowej”.