Kadra

KIEROWNIK KATEDRY – dr hab. Andreas Guskos, prof. nadzw

1. PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ I WYSTAWIENNICTWA
Kierownik pracowni: prof. Józef Jurek

Przedmioty:

2. PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ I FORM UŻYTKOWYCH
Kierownik pracowni: dr inż. Piotr Fiuk

Przedmioty:

  • Projektowanie architektury wnętrz i form użytkowych – dr inż Piotr Fiuk, wol. Joanna Roguszczak
  • Projektowanie architektoniczne – dr inż. arch Krzysztof Bizio
  • Projektowanie oświetlenia – dr inż. Olga Sietnicka

3. PRACOWNIA MEBLA – I stopień
Kierownik pracowni: prof. Marek Owsian

Przedmioty:

  • Podstawy projektowania mebla – mgr Paweł Machomet
  • Projektowanie mebla  – prof. Marek Owsian / mgr Paweł Machomet
  • Projektowanie form użytkowych i opakowań – dr Katarzyna Utecht

4. PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTURY WNĘTRZ I MEBLA
Kierownik pracowni: dr hab. Krystyna Brandowska, prof nadzw.

Przedmioty:

5. PRACOWNIA WYSTAWIENNICTWA I NOWYCH TECHNOLOGII W PROJEKTOWANIU
Kierownik pracowni: dr hab. Andreas Guskos, prof nadzw.

Przedmioty:

6. PRZEDMIOTY TEORETYCZNE I WSPOMAGAJĄCE WARSZTAT PROJEKTOWY