tematy ćwiczeń

I stopień:

 

Semestr 1

Czytanie z architektury i natury – Obserwacja oraz analiza form naturalnych oraz architektonicznych budujących przestrzeń wokół nas.

 

Semestr 2

Struktury w przestrzeni

 

Semestr 3

Marka a forma. Projekt małej formy architektonicznej w wybranej lokalizacji w otwartej przestrzeni publicznej stanowiącej element identyfikacji wizualnej wybranej firmy/marki.

 

Semestr 4

Stoisko targowe. Projekt stoiska targowego zlokalizowanego w zamkniętej przestrzeni publicznej promującego wybraną firmę/markę/wydarzenie.

 

Semestr 5

Showroom. Adaptacja wybranego wnętrza istniejącego obiektu na potrzeby przestrzeni ekspozycyjnej dla wybranej firmy/marki.

 

Semestr 6

Mały lokal gastronomiczny. Adaptacja wybranych wnętrz istniejącego obiektu na potrzeby funkcji gastronomicznej powiązanej z elementami kulturalnymi, rozrywkowymi lub rekreacyjnymi.

 

Semestr 7

Praca nad projektem dyplomowym. Tematy uzgadniane indywidualnie.

 

II stopień:

 

Semestr 1

Przygotowanie prezentacji („wirtualnego muzeum”) dla wybranego zagadnienia z zakresu projektowania wystaw, projektowania mebla lub architektury wnętrz przy wykorzystaniu wirtualnej interaktywnej przestrzeni 3d

 

Semestr 2

Przygotowanie multimedialnego interaktywnego portfolio w przestrzeni 3d za pomocą wybranych technik cyfrowych 2d i 3d

 

Semestr 3

Showroom. Interaktywna wystawiennicza przestrzeń hybrydowa. Projekt łączący elementy wirtualnej przestrzeni informacyjnej z przestrzenią fizyczną.

 

Semestr 4

Praca nad projektem dyplomowym. Tematy uzgadniane indywidualnie.