Plakat w ofensywie / Rektorska w TRAFO

TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie, ul. Świętego Ducha 4, Szczecin
Wykłady – 27.02.2014, g. 18.00
Wernisaż – 27.02.2014, g. 19.00

Tym razem zaproszeni goście to dr Nikodem Pręgowski oraz Piotr Florianowicz, z Pracowni Projektowania Graficznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prowadzonej przez prof. Sławomira Janiaka.

Wernisaż poprzedzily dwa wykłady – Street Fighters. Polski, niezależny billboard Nikodema Pręgowskiego oraz Picture book Piotra Florianowicz.

Program I Pracowni obejmuje wszystkie podstawowe aspekty projektowania graficznego, m. in. projektowanie książki, ilustracji, kalendarzy, czy identyfikację wizualną wybranych przedsięwzięć, lecz to właśnie plakat jest obszarem, na którym studenci mierzą się z podstawowymi założeniami projektowania graficznego, takimi jak poszukiwanie skrótu graficznego, posługiwanie się wizualną metaforą i znakiem. Celem wspólnej pracy ze studentami jest znalezienie właściwych powiązań funkcji utylitarnej projektu z wizualizacją określonych treści, ujętych w logiczną i artystycznie wartościową formę wypowiedzi plastycznej. Zróżnicowane temperamenty i osobowości twórcze młodych projektantów – studentów I Pracowni, znajdują odbicie w postaci różnorodnej wystawy prezentującej wiele koncepcji i rozwiązań formalnych służących rozwiązaniu postawionego problemu projektowego. Oprócz studentów na wystawie swoje plakaty zaprezentują także Piotr Florianowicz i Nikodem Pręgowski – absolwenci I Pracowni Projektowania Graficznego, obaj związani z nią do dziś.

Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014 Plakat w ofensywie / Rektorska w Trafo / 2014

Nikodem Pręgowski
Adiunkt w Zakładzie Projektowania Graficznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się projektowaniem plakatów, wydawnictw, znaków graficznych i identyfikacji wizualnej. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw sztuki plakatu w Polsce i za granicą, (m. in. Belgia, Białoruś, Boliwia, Czechy, Finlandia, Litwa, Niemcy, Rosja, Serbia, Słowacja, Turcja, Ukraina, USA, Włochy). Laureat kilkunastu nagród i wyróżnień z zakresu plakatu. Członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej.

Piotr Florianowicz
Doktorant w Zakładzie Projektowania Graficznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się animacją kultury, projektowaniem graficznym i rysunkiem intermedialnym. Organizator i autor wielu projektów edukacyjnych finansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Dyplom magistra na dwóch kierunkach – rysunek intermedialny i grafika. Medal im. Janusza Boguckiego za najlepszy dyplom artystyczny na Wydziale Sztuk Pięknych UMK W Toruniu. Stypendysta Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Laureat Nagrody Start Point Czechy.