Informacje o galerii R+

W listopadzie 2014 r. rozpoczęła działalność całkowicie nowa przestrzeń wystawiennicza Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie: Galeria R+. 

Znajdującą się we wspaniale zaadoptowanym przyziemu Pałacu pod Globusem od początku stała się atrakcyjnym punktem na kulturalnej mapie Szczecina. Kuratorem Galerii R+ jest dotychczasowa kuratorka Galerii Rektorskiej, dr Małgorzata Kopczyńska, prodziekan WSW.

Galerię R+ tworzą dwa nowoczesne wnętrza galeryjne, wyposażone w specjalistyczne, mobilne oświetlenie, dostosowane do pokazów multimedialnych, oraz do prezentacji obiektów przestrzennych. Wystawy, które są planowane w Galerii R+, bardzo często łączyć się będą z otwartymi wykładami oraz warsztatami prowadzonymi przez zaproszonych twórców. Program Galerii zakłada współpracę za równo z wykładowcami Akademii Sztuki jak i ze studentami. Nie bez powodu wystawą inicjującą działalność galerii był przegląd najlepszych dyplomów oraz prac studenckich Kierunku Grafika Wydziału Sztuk Wizualnych, pt.: GRAFO_TEKA. Pokaz niekonwencjonalny, łączący w jednej przestrzeni grafikę projektową z grafiką artystyczną. Z kolei goście zapraszani do współpracy z galerią to przede wszystkim doświadczeni twórcy i pedagodzy ze znaczących ośrodków akademickich w kraju. Jednym z pierwszych znanych artystów goszczących w Galerii R+, był wykładowca Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – prof. Maciej Kurak, laureat Paszportu Polityki. Priorytetem kurator Małgorzaty Kopczyńskiej jest umożliwienie studentom bezpośredniego udziału w tworzeniu wystaw, także w ich aranżacji, oraz zachęcenie do czynnego uczestnictwa w projektach wykładowców zapraszanych do współpracy z galerią.

Galeria R+ / Fot. A. Piętak Galeria R+ / Fot. A. Piętak Galeria R+ / Fot. A. Piętak Galeria R+ / Fot. A. Piętak Galeria R+ / Fot. A. Piętak Galeria R+ / Fot. A. Piętak