Informacje o Katedrze

Kształcenie w Katedrze rozpoczyna się na I roku w pracowniach Podstaw Grafiki Artystycznej. Jego przedmiotem jest propedeutyka technik graficznych, mająca ułatwić ewentualny wybór specjalizacji. Zapewnia to także studentom I roku Katedry Grafiki Projektowej wiedzę w tym zakresie i ułatwia wybór jednej z pracowni grafiki artystycznej jako pracowni wolnego wyboru w dalszym toku studiów.

W pracowniach dyplomujących następuje wybór specjalizacji. Kształcą one studentów studiów I stopnia zgodnie z właściwą nazwie specyfiką techniczną i są po III roku zakończone egzaminem licencjackim. Studia II stopnia w pracowni głównej specjalizacji trwają przez minimum trzy ostatnie semestry po to, aby utrzymać ciągłość procesu dydaktycznego w jednej dyscyplinie. Ostatni semestr jest przygotowaniem do egzaminu magisterskiego. Praca dyplomowa jest sumą doświadczeń malarskich, działań cyfrowych, przestrzennych a także eksperymentalnych adoptowanych na grunt grafiki artystycznej. Każda z pracowni posiada warsztat specjalistyczny dla praktycznej realizacji programu dydaktycznego i innych zadań Katedry.