GRAFIKA EKSPERYMENTALNA

 • dr Agnieszka Dajczak

  Pracownia Grafiki Eksperymentalnej funkcjonuje od 2015 roku.
  Jest to przedmiot obieralny: rok II i III – 1 stopnia, rok I i II – 2 stopnia
  Zajęcia odbywają się w piątek od 9.00 do 15.00 w budynku na ul. Kolumba 61

 • Ogólnym celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu koncepcji, które odmieniły świat sztuki, przygotowującej i inspirującej do podejmowania i rozpoznawania niekonwencjonalnych rozwiązań i założeń. Rozwijanie odpowiedzialnej odwagi artystycznej, śmiałej demonstracji swoich zdolności twórczych przy zachowaniu ogólnie przyjętych standardów. Zapoznanie z różnymi możliwościami eksperymentowania z nowymi i klasycznymi mediami. Przygotowanie do demonstracji wypowiedzi artystycznej. Zapoznanie ze współczesnymi innowacyjnymi mediami i koncepcjami w obszarze sztuk wizualnych i ich funkcjami w dobie przemian kulturowych i technologicznych.

  Program zajęć zawiera wykłady dotyczące zmian, które zachodziły w sztuce (fotografii, filmu) pod wpływem koncepcji intelektualnych jak i materialnych na przykładach wybranych idei.

  Ćwiczenie czyli projekt indywidualny lub grupowy. Swobodna kreacja zamknięta w zaproponowanej formie, która jest punktem wyjścia do wypowiedzi artystycznej (na przykład refleksyjnej, zaangażowanej). Forma osobistej ekspresji i świadomy przekaz wizualny z uwzględnieniem użycia narzędzi analogowych i cyfrowych. Analiza motywów powstania założenia, zdefiniowanie celu jego funkcjonowania oraz wariantów technologicznych. Forma: cyfrowa, analogowa, animowana, interaktywna, koncepcyjna, przestrzenna, społeczna, antyspołeczna.

  Warsztaty realizujące autorski program, mobilizujący studenta do samodzielnego i błyskawicznego komentarza do tego co dzieje się we współczesnym świecie. Skupienie się na procesie tworzenia i sposobach jego zapisu przy użyciu dostępnych mediów.

 • wybrane prace, semestr 2015/16 Bez tytułu, autor: Andrzej Wochnik Bez tytułu, autor: Andrzej Wochnik Bez tytułu, autor: Andrzej Wochnik Osobisty krój pisma Marty Radomskiej, autor: Marta Radomska Osobisty krój pisma Marty Radomskiej, autor: Marta Radomska Osobisty krój pisma Marty Radomskiej, autor: Marta Radomska Osobisty krój pisma Marty Radomskiej, autor: Marta Radomska Osobisty krój pisma Marty Radomskiej, autor: Marta Radomska