LITOGRAFIA

 • dr Adam Olejniczak

  Zajęcia odbywają się w czwartki (budynek – ul. Kolumba 61)

  Przedmiot studiów

  Przedmiotem studiów w tej pracowni jest szeroko rozumiana problematyka artystyczna i techniczna związana z różnorodnymi rodzajami druku płaskiego i stosowanymi metodami. Studenci poznają warsztat graficzny technik druku płaskiego oraz jego historię, rozwój jak również obecność litografii we współczesnym świecie sztuki.

  Cel pracowni

  Celem pracowni jest teoretyczne i praktyczne zaznajomienie studentów z problematyką artystyczną i technologiczną druku płaskiego. Studia w Pracowni litografii przygotowują do podejmowania różnorodnych zadań, w realizacji których niezbędne jest swobodne i wielowymiarowe operowanie warsztatem – w poszczególnych etapach procesu twórczego począwszy od pracy koncepcyjnej po realizację. Absolwenci powinni posiadać rzetelną znajomość problematyki w obrębie druku płaskiego w tym także historii rozwoju tej techniki i jej stosowania.

  Założenia podstawowe

  • opanowanie języka technik i technologii druku płaskiego
  • rozwój intelektualny i artystyczny studenta
  • postrzeganie grafiki w tym także litografii jako eksperymentalnego oraz konceptualnego medium
  • poszukiwanie i stosowanie nowatorskich rozwiązań i metod w procesie realizacji dzieła
  • poznawanie obszaru eksplorowanego przez artystów, stosowania różnych znaków i kodów z wyrażeniem swych poglądów na wielorakie zjawiska w sztuce współczesnej.

  Program pracowni obejmuje

  • zasady tworzenia matryc z zastosowaniem kamieni litograficznych
  • zasady posługiwania się różnorodnymi technikami i metodami w procesie opracowywania matryc
  • terminologia, materiały, urządzenia
  • historia oraz najnowsze trendy w technikach druku płaskiego – prezentacje
  • działania eksperymentalne

  Formy realizacji programu

  • realizacja 3 lub więcej dzieł graficznych wykonanych z zastosowaniem jednej lub różnych metod tworzenia druku płaskiego
  • zapoznanie się z materiałami, urządzeniami i zasadami ich stosowania w procesie twórczym
  • działania eksperymentalne
  • prezentacja wykonanych prac
  • zapoznanie się z historią oraz najnowszymi trendami w technikach druku płaskiego

 • Tematy semestralne – semestr zimowy/ letni 2014/2015

  • Cała harmonia tego świata składa się z elementów sprzecznych (Seneka młodszy)
  • Ręka rękę myje – Seneka
  • Oddycham, mówię, śmieje się płaczę
  • Nie ma sacrum
  • Nie ma początku, nie ma końca
  • Zwykła rzecz a…
  • Patrzę na to codziennie i…
  • Światło
  • Woda
  • Ja, Ty – Ziemia
  • Nie ma początku, nie ma końca

 • Litografia Litografia Litografia Litografia Litografia