PODSTAWY GRAFIKI CYFROWEJ

 • mgr Krzysztof Kamrowski / o.m.* dr hab. Ewa Czerwińska-Romanowska, prof. AS

  krzysztof.kamrowski@akademiasztuki.eu

  Zajęcia odbywają się we wtorek w godz. 10.30-13.00 (Pałac pod Globusem, Plac Orła Białego 2)

  Studia I stopnia I rok, kierunek grafika, specjalność grafika artystyczna

  Przedmiot studiów

  Przedmiotem studiów w tej pracowni jest zapoznanie się z najnowszymi technologiami wspomagającymi prace graficzne i obsługi oprogramowania w sposób komplementarny. Program Pracowni skupia się głownie na technicznej stronie procesu twórczego ze względu na skomplikowany i wymagający, dość szerokiej, wiedzy teoretycznej zakres materiału, który jest konieczny do swobodnej wypowiedzi w tym medium. Studenci poznają techniki foto manipulacji, malarstwa cyfrowego, wirtualnej rzeźby, obróbki graficznej materiałów zdigitalizowanych, kolor korekcji czy grafiki wektorowej.

  Cel pracowni

  Celem pracowni jest zaznajomienie studentów z najnowszymi technikami stosowanymi w dużych studiach animacji, filmu i agencjach reklamowych, na potrzeby rynku pracy. Nacisk na techniczną stronę przygotowuje studenta do podjęcia pracy zawodowej w szerokim spektrum grafiki użytkowej. A w przypadku osiągnięcia swobody warsztatowej rozwija kreatywność i wrażliwość plastyczną studenta.

  Założenia podstawowe

  Opanowanie języka technik i technologii cyfrowych oraz łączenia ich z technikami tradycyjnymi postrzeganie grafiki cyfrowej jako komplementarnego w stosunku do plastyki tradycyjnej poszukiwanie i stosowanie nowatorskich rozwiązań i metod w procesie realizacji dzieła

  Program pracowni

  Malarstwo za pomocą tabletu graficznego typu Wacom; terminologia, oprogramowanie, narzędzia, wirtualne rzeźbienie w przestrzeni 3D, do celów ilustracyjnych i projektowania graficznego podstawy organizacji plików i zarządzania projektami techniczne aspekty pracy nad obrazem za pomocą komputera.

  Formy realizacji programu

  Realizacja pracy malarskiej z zastosowaniem tabletu i programu Adobe Photoshop; realizacja retuszu fotografii w programie Adobe Photoshop; realizacja trójwymiarowej rzeźby w programie Pixologic Zbrush; realizacja pracy semestralnej w sposób pokazujący przyswojenie materiału; prezentacja prac

 • W trakcie przygotowania

 • W trakcie przygotowania