WKLĘSŁODRUK I GRAFIKA CYFROWA

 • dr hab. Ewa Czerwińska-Romanowska, prof. AS / as. mgr Marta Kołodziejska / laborant: mgr Sara Carrillo Cardenas

  ewa.czerwinska-romanowska@akademiasztuki.eu

  Zajęcia odbywają się w piątki w godz. 8.30-16.00 (budynek przy ul. Kolumba 61)

  Przedmiot studiów:

  Przedmiotem studiów w tej pracowni jest szeroko rozumiana problematyka artystyczna i techniczna związana z różnorodnymi rodzajami druku wklęsłego oraz technikami mieszanymi. Studenci poznają warsztat graficzny technik wklęsłodrukowych takich jak suchoryt, akwaforta, akwatinta, odprysk, miękki werniks czy mezzotinta. Program dydaktyczny Pracowni ma na celu rozwijanie oryginalnych metod i koncepcji artystycznej wypowiedzi, opartych zarówno na wykorzystywaniu klasycznych rozwiązań wklęsłodrukowych jak i na eksperymentach warsztatowych, poszukiwaniach formalnych wolnych od rygorów i konwencji techniki druku wklęsłego jak również tworzenia form przestrzennych, także nowatorskich sposobów prezentacji dzieła.

  Cel pracowni:

  Celem pracowni jest teoretyczne i praktyczne zaznajomienie studentów z problematyką artystyczną i technologiczną grafiki warsztatowej. Studia w Katedrze w tym także w pracowni wklęsłodruku przygotowują do podejmowania różnorodnych zadań, w realizacji których niezbędne jest swobodne operowanie warsztatem. Absolwenci powinni posiadać rzetelną znajomość problematyki sztuk graficznych w obrębie wklęsłodruku. Jednym z istotnych zagadnień jest zapoznanie studenta z historią rozwoju technik i technologii wklęsłodrukowych a także ich relacji. Niezwykle ważnym aspektem kształcenia jest pogłębienie rozwoju intelektualnego studenta poprzez równoległe wiązanie wrażliwości artystycznej z nabywaniem wiedzy oraz umiejętności technicznych, co kształtuje tożsamość twórczą poprzez analizę poznanych i tworzenie własnych rozwiązań artystycznych i technologicznych. Równorzędnym celem pracowni jest przekazanie studentom umiejętności uczestnictwa w pracach na rzecz rozwoju kultury.

  Założenia podstawowe:

  • opanowanie języka technik i technologii druku wklęsłego oraz łączenia ich z technikami multimedialnymi
  • rozwój intelektualny i artystyczny studenta
  • postrzeganie grafiki jako eksperymentalnego i konceptualnego medium
  • poszukiwanie i stosowanie nowatorskich rozwiązań i metod w procesie realizacji dzieła
  • poznawanie obszaru eksplorowanego przez artystów, stosowania różnych znaków i kodów z wyrażeniem swych poglądów na wielorakie zjawiska w sztuce współczesnej.

  Program pracowni obejmuje:

  • zasady tworzenia matryc graficznych
  • zasady posługiwania się różnorodnymi technikami metodami wklęsłodruku oraz ich łączenie z technikami multimedialnymi
  • terminologia, materiały, urządzenia
  • historia oraz najnowsze trendy w technikach wklęsłodrukowych – prezentacje
  • działania eksperymentalne (formy cyfrowe, przestrzenne, niekonwencjonalne prezentacje dzieła graficznego)

  Formy realizacji programu:

  • realizacja 3 lub więcej dzieł graficznych wykonanych z zastosowaniem jednej lub różnych technik wklęsłodrukowych
  • realizacja pracy z zastosowaniem techniki cyfrowej
  • działania eksperymentalne
  • prezentacja wykonanych prac
  • zapoznanie się z historią oraz najnowszymi trendami w technikach wklęsłodrukowych

   

 • Tematy semestralne – semestr zimowy/ letni 2014/2015

  • Cała harmonia tego świata składa się z elementów sprzecznych (Seneka młodszy)
  • Ręka rękę myje – Seneka
  • Oddycham, mówię, śmieje się płaczę
  • Nie ma sacrum
  • Nie ma początku, nie ma końca
  • Zwykła rzecz a…
  • Patrzę na to codziennie i …
  • Światło
  • Woda
  • Ja, Ty – Ziemia
  • Nie ma początku, nie ma końca

 • Pracownia Wklęsłodruku Pracownia Wklęsłodruku Pracownia Wklęsłodruku Pracownia Wklęsłodruku Pracownia Wklęsłodruku Pracownia Wklęsłodruku Pracownia Wklęsłodruku Pracownia Wklęsłodruku Pracownia Wklęsłodruku Pracownia Wklęsłodruku Pracownia Wklęsłodruku Pracownia Wklęsłodruku

 • Pracownia Wklęsłodruku i Druku Cyfrowego Pracownia Wklęsłodruku i Druku Cyfrowego Pracownia Wklęsłodruku i Druku Cyfrowego Pracownia Wklęsłodruku i Druku Cyfrowego Pracownia Wklęsłodruku i Druku Cyfrowego Pracownia Wklęsłodruku i Druku Cyfrowego Pracownia Wklęsłodruku i Druku Cyfrowego Pracownia Wklęsłodruku i Druku Cyfrowego Pracownia Wklęsłodruku i Druku Cyfrowego Pracownia Wklęsłodruku i Druku Cyfrowego