WYPUKŁODRUK

 • prof. Andrzej Załecki / as. mgr Agnieszka Jankiewicz

  agnieszka.jankiewicz@akademiasztuki.eu

  Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godz. 8.30-15.00 (budynek – ul. Kolumba 61)

  Przedmiot studiów

  Przedmiotem studiów w tej pracowni jest zapoznanie się z technicznymi możliwościami druku wypukłego, projekcji własnej ekspresji i kreacji oraz możliwość włączenia własnych działań artystycznych w szerszy kontekst twórczości również o charakterze użytkowym. Studenci poznają technikę wypukłodruku i jej rodzaje takie jak linoryt czarno biały czy redukcyjny. Program dydaktyczny Pracowni ma na celu rozwijanie i pielęgnowanie oryginalnych metod i koncepcji artystycznej wypowiedzi, opartych zarówno na wykorzystywaniu klasycznych metod jak i na eksperymentach warsztatowych.

  Cel pracowni

  Celem pracowni druku wypukłego jest to aby każdy z naszych absolwentów posiadał umiejętności sprawnego posługiwania się warsztatem graficznym, operowania nabytą wiedzą na rzecz własnej twórczości, wykonywania dzieła poprzez gromadzenie doświadczeń i przemyśleń dających powód artystycznej manifestacji. Powinien także wybiera i wykorzystywać różne źródła dla rozwoju własnego procesu twórczego jak również działań zespołowych, także adaptować środki pozornie obce specyfice dyscypliny, przekładając na język techniki wszelkie zjawiska i myśli, wybierając w tym procesie elementy istotne dla oryginalnego przekazu artystycznego.

  Założenia podstawowe

  • opanowanie języka technik i technologii druku wypukłego oraz łączenia ich z innymi technikami
  • rozwój intelektualny i artystyczny studenta
  • postrzeganie grafiki jako eksperymentalnego i konceptualnego medium
  • poszukiwanie i stosowanie nowatorskich rozwiązań i metod w procesie realizacji dzieła
  • wyrażenie swych poglądów na wielorakie zjawiska w sztuce współczesnej

  Program pracowni obejmuje

  • zasady tworzenia matryc graficznych
  • zapoznanie się z terminologią, materiałami oraz urządzeniami
  • historię druku wypukłego
  • współczesne rozwiązania techniki
  • działania eksperymentalne

  Formy realizacji programu

  • wprowadzenie w specyfikę druku wypukłego
  • technika wypukłodrukowa czarno-biała i barwna
  • tonowe i plamowe użycie koloru
  • łączenie poznanych technik
  • metody eksponowania przestrzeni środkami graficznymi

   

 • Tematy semestralne – semestr zimowy/letni 2014-2015​

  • Na wylot
  • Rysowane ogniem
  • Komiks – metamorfoza
  • Mój całun
  • Pejzaże oblicz
  • Stacja końcowa
  • Blizna
  • Wyłuskany
  • Hybryda
  • Kolizja