KADRA KATEDRY GRAFIKI PROJEKTOWEJ

KIEROWNIK KATEDRY – prof. Leszek Żebrowski 

1. PRACOWNIA PLAKATU I ILUSTRACJI
Kierownik pracowni: dr hab. Leszek Żebrowski, prof. AS

Przedmioty:

2. PRACOWNIA PROJEKTOWANIA ZNAKU I TYPOGRAFII
Kierownik pracowni: dr hab. Ireneusz Kuriata, prof. AS

Przedmioty:

3. PRACOWNIA MULTIMEDIALNEGO PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO
Kierownik pracowni: dr hab. Lex Drewinski, prof. AS

Przedmioty:

Komputerowe Wspomaganie Procesów Twórczych – mgr Krzysztof Kamrowski / mgr Paweł Lewandowski