KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW TWÓRCZYCH

 • mgr Krzysztof Kamrowski

  krzysztof.kamrowski@akademiasztuki.pl

  Studia I stopnia I rok, kierunek grafika, specjalizacja grafika projektowa

  Zajęcia odbywają się we wtorek w godz. g. 11.30-17.30, sala 202 (Pałac pod Globusem, plac Orła Białego 2)

  Przedmiotem studiów w tej pracowni jest zapoznanie się z technologiami informatycznymi wspomagającymi prace graficzne. Program Pracowni skupia się głownie na wspomaganiu procesu kreacji za pomocą komputera. Studenci rozwijają umiejętności rozwiązywania problemów związanych z przekształcaniem obrazu, projektowania graficznego i generowania obrazów za pomocą narzędzi informatycznych.

  Program pracowni obejmuje:

  • zaawansowane techniki obróbki graficznej
  • wprowadzenie do technik trójwymiarowych

  Cel pracowni:

  Celem pracowni jest rozwój posiadanego warsztatu graficznego studentów. Wskazanie nowych obszarów eksploracji twórczej w przestrzeni informatycznej i przyswojenie rudymentarnych umiejętności obsługi zaawansowanych edytorów graficznych.

  Założenia podstawowe: 

  • swoboda języka technologii
  • poszukiwanie i stosowanie twórczych rozwiązań z bezgranicznego diapazonu technik cyfrowych.


 • Tematy semestralne – semestr zimowy/ letni 2014/2015

  • Kicz – postać 3D, Zbrush, Mudbox
  • Ilustracja – technika cyfrowa

  Formy realizacji programu:

  • realizacja ilustracji w programach 3D
  • realizacja pracy semestralnej w sposób pokazujący przyswojenie materiału
  • prezentacja prac

  W trakcie przygotowania