Informacje o Katedrze

Katedra Grafiki Interdyscyplinarnej na Wydziale Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie jest jednostką złożoną z pracowni i przedmiotów powiązanych z szeroko pojętą grafiką współczesną. Jest miejscem, gdzie artyści wykorzystując i łącząc wiedzę z zakresu dziedzin takich jak grafika cyfrowa i tradycyjna, animacja 2D, rysunek oraz rzeźba klasyczna i interdyscyplinarna, transformacje cyfrowe, fotografia czy multimedia prezentują nowatorskie i oryginalne podejście do dyscypliny sztuk plastycznych. Ważnym aspektem działalności Katedry jest zwrócenie się ku najnowszym osiągnięciom technologicznym, gdzie duże znaczenie odgrywają nowe media. Podstawowym celem jest kształcenie profesjonalnych grafików artystów i projektantów potrafiących twórczo i oryginalnie realizować swoje idee w oparciu o aktualny cyfrowy i analogowy warsztat pracy.

PRACOWNIA GRAFIKI CYFROWEJ
kierownik pracowni – dr hab. Arkadiusz Marcinkowski, prof. nadzw., dr Marta Dziomdziora

przedmioty:
– grafika cyfrowa – dr hab. Arkadiusz Marcinkowski, prof. nadzw., dr Marta Dziomdziora,

PRACOWNIA RYSUNKU I DZIAŁAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH
kierownik pracowni – dr hab. Tomasz Wendland, prof. nadzw., mgr Maciej Osmycki

przedmioty:
– grafika cyfrowa – dr hab. Arkadiusz Marcinkowski, prof. nadzw., dr Marta Dziomdziora,

PRACOWNIA RZEŹBY I TRANSFORMACJI CYFROWYCH
kierownik pracowni – dr hab. Małgorzata Kopczyńska

przedmioty:
– rzeźba i transformacje cyfrowe – dr hab. Małgorzata Kopczyńska,
– rzeźba – mgr Dorota Tołłoczko,

PRACOWNIA FOTOGRAFII
kierownik pracowni – dr Krzysztof Olszewski

przedmioty:
– fotografia – dr Krzysztof Olszewski

PRACOWNIA ANIMACJI 2D I OBRAZU CYFROWEGO
kierownik pracowni – dr Julia Kurek

przedmioty:
– animacja 2D i obraz cyfrowy – dr Julia Kurek

The Department of Interdisciplinary Graphic in the Faculty of Fine Arts at the Szczecin Academy of Art is a unit composed of studios and subjects associated with contemporary graphic in a broad sense. This is the place where artists make efficient use of artistic branches such as digital graphic, printmaking, 2D animation, both classic and interdisciplinary drawing and sculpturing, photography and media. Combining all of the above , they present innovative and original approach to the discipline of visual arts.
The point of the Department is making use of the latest technological developments where the priority is the usage of new media.
The primary aim of the department remains educating both professional artists and designers who, with the use of all new technologies including digital and analogue means, are able to realise their ideas in a creative and original way.