PODSTAWY PROJEKTOWANIA PLAKATU I ILUSTRACJI

  • Prowadzący: dr Sylwia Godowska / dr Adam Klasa

    Ćwiczenia w zakresie przedmiotu mają na celu zapoznanie z zagadnieniem projektowania komunikatu wizualnego w obrębie plakatu oraz ilustracji – kształtowanie umiejętności syntetycznego i analitycznego myślenia w kreowaniu koncepcji graficznych, zdolności interpretacyjnych oraz warsztatu, pozwalającego na twórcze rozwiązanie stawianego problemu projektowego.

  • W trakcie przygotowania

  • Inspired by / Anna Wanatowicz / I rok oKUPAcja / Anna Wanatowicz / I rok Sex sell / Anna Wanatowicz / I rok Ciąża spożywcza, ilustracja / Anna Wanatowicz / I rok Okupacja / Damian Antolak / I rok Typologic / Damian Antolak / I rok Infografika / Zuzanna Jeda / I rok on|off / Joanna Momot / I rok Myśli nieuczesane. ilustracja Myśli nieuczesane / Katarzyna Dobrowolska / I rok Ilustracja / Laura Zimna / I rok oKUPAcja / Mateusz Wojciechowski / I rok on|off / Aleksandra Zaborska / I rok on|off / Zuzanna Jeda / I rok Sex sells / Zuzanna Jeda / I rok Ilustracja / Zuzanna Waligórska / I rok oKUPAcja / Zuzanna Waligórska / I rok on|off / Zuzanna Waligórska / I rok Sex sells / Joanna Momot / I rok