Wydział Sztuk Wizualnych zaprasza kandydatów na bezpłatne, indywidualne konsultacje z kierownikami katedr lub wyznaczonymi przez nich osobami. Kierownicy katedr [...]