Informacje o przedmiotach teoretycznych

Przedmioty teoretyczne:

Zagadnienia i Kierunki Filozofii – dr Mariusz Szajda (WSW)

Język Obcy – mgr Monika Chochulska (WSW)

Historia i teoria Sztuki – dr Mariusz Szajda (WSW)

Psychofizjologia Widzenia – dr Sylwia Seul-Michałowska (WEM)

Historia Grafiki – dr Agnieszka Pawłowska  (WSW)

Marketing i Ochrona Własności Intelektualnej – mgr Olga Śliwowska  (WSW)

Historia i Teoria Sztuki Współczesnej – dr Szymon Kubiak (WMiNM)

Seminarium Pracy Magisterskiej – dr Mariusz Szajda (WSW)

Marketing – dr Magdalena Soboń (WSW)

Psychologia i Socjologia Reklamy – dr Sylwia Seul-Michałowska (WEM)