dr hab. Andreas Guskos, prof. nadzw.

Kierownik pracowni technik wspomagających projektowanie. Specjalizacja w zakresie wykorzystania interaktywnej przestrzeni wirtualnej 3d online w pracy twórczej i edukacji.

Wykształcenie:

  • 1993-1998 r.: Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Szczecińska. Praca dyplomowa: Koncepcja programowo-przestrzenna rozbudowy Uniwersytetu Bydgoskiego. Studia ukończone uzyskaniem stopnia magistra inżyniera architekta.
  • 2007-2008 r.: Wydział Architektury Wnętrz i wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Przewód doktorski w dziedzinie: sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej: sztuki użytkowe. Praca doktorska: Modele architektury w przestrzeni informacji na przykładzie prac własnych, prac znanych teoretyków oraz zastosowań praktycznych. Przewód ukończony uzyskaniem stopnia doktora sztuki.
  • 2014 r.: Wydział Architektury Wnętrz i wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Habilitacyjny w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie sztuki projektowe. Praca habilitacyjna: Świat wirtualny Aheilos, twórczość i edukacja w przestrzeni informacji.

Najważniejsze bieżące projekty:

  • Świat wirtualny Aheilos / twórczość i edukacja w przestrzeni informacji (www.aheilos.org)
  • MEDEA 2014 / Media, Design, Architektura. Drugie warsztaty artystyczno-naukowo-technologiczne (www.medea2014.pl)

Wieloletnia praktyka zawodowa w zakresie: projektowanie architektoniczne, projektowanie graficzne.

Kontakt: andreas.guskos@akademiasztuki.eu