dr hab. Elżbieta Wasyłyk, prof. AS

dr hab. profesor Akademii Sztuki w Szczecinie. Kierownik Katedry Przedmiotów Ogólnoplastycznych i Teoretycznych

Specjalizacja malarstwo.

Absolwentka PWSSP w Poznaniu ( obecny Uniwersytet Artystyczny). W 2007 obroniła pracę doktorską na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2011 pracę habilitacyjną na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest dwukrotną stypendystka Ministra Kultury i Sztuki RP  i Fundacji Jana Pawła II w Rzymie (w 2001).

Zajmuje sie malarstwem sztalugowym, ściennym i projektuje witraże. Trzykrotnie nominowana do nagrody Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie( 2008, 2010, 2012) . Laureatka  Nagrody ZPAP XXIII-go Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie i kilku innych nagród i wyróżnień m.in.: VI Biennale Sztuki Sakralnej w Gorzowie Wlkp.

Ważniejsze realizacje to: cykl płócien pt. Pascha, prezentowany m.in. w Instytucie Kultury Polskiej w Rzymie  w 2001, cykl: Kształt obecności prezentowany w latach 2007-2009 m.in.: w  BWA w Pile, w Galerii Arsenał w Poznaniu, w Krypcie u Pijarów w Krakowie, w Muzeum im. St. Staszica w Pile, cykl obrazów: Rozważania w drodzeprezentowany m.in. w Galerii Wieża Ciśnień w Koninie w 2009, oraz cykl Re-Krecja Misterium osoby: w Galerii u Jezuitów w Poznaniu, w Galeria Związku Polskich Artystów Plastyków – Kierat 1 w Szczecinie.

W 2010 zaczęła realizować cykl kilkudziesięciu płócien pt. Chopin, który został  udostępniony publiczności w Galerii Wieża Ciśnień w Koninie i w Galerii Kierat 1 w Szczecinie.

Jest autorką polichromii w prezbiterium Kościoła p.w. Jana Chrzściciela w Trzciance(1998), w kaplicy Sióstr Opatrzności Bożej w Wielkiej Wsi k. Wolsztyna (2002) i polichromii w kaplicy kościoła p.w. Bożego Ciała w Szczecinie (2010). zaprojektowała witraże m. in. do kościołów: p.w. M.B. Częstochowskiej w Darłowie, w Pile-Motylewie i Pieńkowie.

Współpracuje z Galerią Wieża Ciśnień w Koninie, dla której w latach 2007-2009 przygotowała cykl wykładów pt. Malarstwo w obrazie filmowy, oraz z Biurem Wystaw Artystycznych w Pile, w którym wygłosiła w nim kilka wykładów i z ramienia którego w 2008 była komisarzem Interdyscyplinarnych Spotkań Twórców.

Wzięła udział w realizacji Marianowskiej Drogi Krzyżowej 2009. Jej Dyptyk malarski współtworzy kolekcję Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” w Kielcach (2005).

Aktywność pozamalarska:

Wydała dwa tomiki wierszy: Spotykamy się i Kształt obecności. Jest laureatką kilku nagród w dziedzinie poezji m.in. trzeciej nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O ludzką twarz człowieka” Krośnice 2001, Drugiej nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim z okazji śmierci Św. Wojciecha, Dzierzgoń 1996. Dwukrotnie brała udział w nadnoteckich Dniach Literatury organizowanych przez Bibliotekę Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile.

Napisała monodram Mów mi Pierre, w którym ukazała dramat człowieka uwikłanego w ludzką czułość i lęki i który został wystawiony w trakcie trwania jej wystawy w Biurze Wystaw Artystycznych w Pile. Zajmuje się krytyką sztuki. Poszykuje analogii między malarstwem i muzyką w strukturze obrazu malarskiego i faktury muzycznej.  W chwilach wolnych muzykuje. Jest autorką kilku interdyscyplinarnych  wydarzeń artystycznych tj.: Chopin – malarstwo i muzyka, oraz Akordeon, w których koncentruję się na budowaniu dialogu artystycznego i socjologicznego, oraz aktywizuje środowiska studenckie do czynnego udziału w życiu artystycznym. Do udziału w wydarzeniu Chopin – malarstwo i muzyka zaprosiła studentów Wydziału Wokalnego III roku Akademii Muzycznej w Poznaniu, wśród których wystąpiła jej córka  mezzosopranistka Aster Haile. W wydarzeniu Akordeon wzięli udział studenci II Roku Wydziały Sztuk Wizualnych  i Wydziału Instrumentalnego Akademii Sztuki w Szczecinie.

painter, malarstwo, malarstwo sztalugowe, Akademia Sztuki w Szczecinie, Academy of Fine Arts, paint, wzornictwo painter, malarstwo, malarstwo sztalugowe, Akademia Sztuki w Szczecinie, Academy of Fine Arts, paint, wzornictwo painter, malarstwo, malarstwo sztalugowe, Akademia Sztuki w Szczecinie, Academy of Fine Arts, paint, wzornictwo painter, malarstwo, malarstwo sztalugowe, Akademia Sztuki w Szczecinie, Academy of Fine Arts, paint, wzornictwo, Chopin painter, malarstwo, malarstwo sztalugowe, Akademia Sztuki w Szczecinie, Academy of Fine Arts, paint, wzornictwo painter, malarstwo, malarstwo sztalugowe, Akademia Sztuki w Szczecinie, Academy of Fine Arts, paint, wzornictwo, akryl, rysunek