mgr Piotr Depta-Kleśta

Asystent w Pracowni Projektowania Plakatu i Ilustracji pod kierownictwem prof. Leszka Żebrowskiego.

Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej i Szkolnictwa, dwukrotny Stypendysta Miasta Szczecin, Finalista 13 Artystycznej Podróży Hestii.

Zdobywca wielu nagród i wyróżnień z zakresu projektowania graficznego w kraju i zagranicą. Udział w wystawach m.in.: USA, Meksyk, Serbia, Macedonia, Ukraina, Rosja, Turcja, Czechy, Belgia, Włochy, Grecja, Cypr, Bułgaria, Polska. Autor identyfikacji wizualnej m.in.: Inne Brzmienia, FAMA Świnoujście, Turniej Muzyków Prawdziwych, Akustyczeń.

poster, plakat poster, plakat