Szanowni Kandydaci! Serdecznie zapraszamy Was na cykl warsztatów i prezentacji zorganizowanych przez nasze Pracownie. Dzięki nim dowiesz się czym jest projektowanie [...]

O Wydziale

Zapraszamy na Wydział Sztuk Wizualnych!

Cechą charakterystyczną dla naszego Wydziału jest różnorodność i otwartość wynikająca z łączenia sztuk pięknych z projektowymi. Wynika ona z wcześniejszej 15-letniej tradycji Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie, której kadra była podstawą stworzenia Wydziału Sztuk Wizualnych w Akademii Sztuki w Szczecinie. Można powiedzieć, że płynne przenikanie się tych dziedzin stało się naszym znakiem firmowym, a specyficzny charakter dyplomów studenckich realizowanych na naszym Wydziale jest tego konsekwencją. Obecna kontynuacja tego doświadczenia wraz z powiększającą się nową, prężną kadrą tworzy dynamicznie rozwijającą się jednostkę akademicką stopniowo powiększającą swoją ofertę skierowaną do przyszłych kandydatów na studia artystyczne.

Praca naszej kadry dydaktyczno-naukowej złożonej z prominentnych artystów, projektantów oraz teoretyków w szczególności bazuje na własnym doświadczeniu, ale także ukierunkowana jest w sposób indywidualny na stopniowe odkrywanie i rozwijanie naturalnych predyspozycji studenta. Wraz z przekazywaniem podstaw i bardziej zaawansowanych treści studiowanych problemów student sukcesywnie zbliża się do realizacji dyplomu, który ma stać się dowodem jego dojrzałości artystycznej. W całym procesie tworzenia pracy dyplomowej studenci pracują pod bacznym okiem promotorów. Skończone dzieła, projekty, a najczęściej całe cykle powstają w procesie ich wytężonej współpracy z dyplomantem trwającej cały semestr, a w niektórych przypadkach nawet cały rok akademicki. 

Dziekan Wydziału Sztuk Wizualnych
dr hab. Ireneusz Kuriata, prof. AS

Wydział prowadzi kierunki:

KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

 • studia stacjonarne pierwszego stopnia – licencjat
 • studia stacjonarne drugiego stopnia – studia magisterskie

KIERUNEK GRAFIKA

specjalność Grafika Projektowa

 • studia stacjonarne pierwszego stopnia – licencjat
 • studia stacjonarne drugiego stopnia – studia magisterskie

specjalność Grafika Warsztatowa

 • studia stacjonarne pierwszego stopnia – licencjat
 • studia stacjonarne drugiego stopnia – studia magisterskie

S T U D I A  I  S T O P N I A

KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

 • projektowanie wnętrz
 • projektowanie wystaw
 • projektowanie mebla
 • projektowanie detalu architektonicznego oraz form architektonicznych w różnej skali

Absolwent studiów I st. po 3-letnim procesie dydaktycznym zakończonym dyplomem licencjackim jest w pełni przygotowany do zbiorowej jak i indywidualnej pracy związanej z szeroko pojętym projektowaniem architektury wnętrz. Struktura Katedry Architektury Wnętrz pozwala na indywidualny wybór studiowanych dziedzin i dedykowanych im pracowni w zakresie projektowania: architektury wnętrz, wystaw, mebla czy detalu architektonicznego. Student ma szanse na ukierunkowanie swojej specjalizacji odpowiadającej potrzebom zatrudnienia w architektonicznych studiach projektowych, zakładach produkcyjnych mebli, pracowniach aranżacji wnętrz lub pracy w charakterze niezależnego projektanta. Absolwent jest także w pełni przygotowany do podjęcia studiów magisterskich na tym samym kierunku.

KIERUNEK GRAFIKA

specjalność Grafika Projektowa

 • projektowanie wydawnictw i publikacji cyfrowych
 • projektowanie plakatu
 • ilustracja
 • projektowanie znaku i form identyfikacyjnych
 • projektowanie typografii
 • multimedialne projektowanie graficzne

Absolwent studiów I st. po 3-letnim procesie dydaktycznym zakończonym dyplomem licencjackim jest w pełni przygotowany do zbiorowej jak i indywidualnej pracy związanej z szeroko-pojętą współczesną grafiką projektową obecną we wszelkich polach eksploatacji. Struktura Katedry Grafiki Projektowej pozwala na indywidualny wybór studiowanych specjalistycznych dziedzin i dedykowanych im pracowni w zakresie projektowania: liternictwa, typografii, plakatu, ilustracji, znaków graficznych, form identyfikacyjnych, wydawnictw, publikacji cyfrowych. Student ma szanse na ukierunkowanie swojej specjalizacji odpowiadającej potrzebom zatrudnienia w graficznych studiach projektowych, agencjach reklamowych i brandingowych, wydawnictwach, drukarniach jak i w niezależnej pracy zawodowej i artystycznej. Absolwent jest także w pełni przygotowany do podjęcia studiów magisterskich na tym samym kierunku.

specjalność Grafika Warsztatowa

 • wypukłodruk (linoryt, drzeworyt)
 • wklęsłodruk (akwaforta, akwatinta, sucha igła i in.)
 • płaskodruk (litografia, monotypia)
 • grafika cyfrowa

Absolwent studiów I st. po trzy-letnim procesie dydaktycznym zakończonym dyplomem licencjackim posiada wiedzę i umiejętności warsztatowe w tradycyjnych jak i współczesnych technikach grafiki. Jest przygotowany tak aby jego możliwości warsztatowe pozwalały mu na nieskrępowaną i indywidualną twórczość. Już na pierwszym roku podstawy tradycyjnych technik druku (linoryt, litografia, drzeworyt, akwaforta, akwatinta, sucha igła i in.) łączone są z szeroko pojętą grafiką cyfrową 2D, 3D oraz animacją. Struktura Katedry Grafiki Artystycznej pozwala na indywidualny wybór studiowanych dziedzin grafiki artystycznej oraz dedykowanych im pracowni umożliwiających poszukiwania własnej wypowiedzi artystycznej. Cały proces dydaktyczny daje solidną podstawę do samodzielnej działalności w obszarze profesjonalnej grafiki artystycznej jak i do podjęcia studiów magisterskich na tym samym kierunku.

S T U D I A  II  S T O P N I A

KIERUNEK ARCHITEKTURA WNĘTRZ

 • projektowanie wnętrz
 • projektowanie wystaw
 • projektowanie mebla
 • projektowanie detalu architektonicznego oraz form architektonicznych w różnej skali

Studia II st. na kierunku Architektura Wnętrz są kontynuacją 3-letniego licencjackiego procesu dydaktycznego z odpowiednio poszerzonym zakresem programowym wobec posiadanych już zawodowych kwalifikacji. Program studiów jest ściśle podporządkowany wybranemu przez studenta głównemu przedmiotowi kierunkowemu. Kończy się on dyplomem magisterskim, na który składa się część praktyczna oraz teoretyczna. Jest on uhonorowaniem wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności dyplomanta niezwykle potrzebnych w ściśle ukierunkowanej profesjonalnej branży projektowej.

KIERUNEK GRAFIKA

specjalność Grafika Projektowa

 • projektowanie wydawnictw i publikacji cyfrowych
 • projektowanie plakatu
 • ilustracja
 • projektowanie znaku i form identyfikacyjnych
 • projektowanie typografii
 • multimedialne projektowanie graficzne

specjalność Grafika Warsztatowa

 • wypukłodruk (linoryt, drzeworyt)
 • wklęsłodruk (akwaforta, akwatinta, sucha igła i in.)
 • płaskodruk (litografia, monotypia)
 • grafika cyfrowa

Studia II st. na kierunku Grafika – tak w przypadku specjalności Grafika Projektowa jak i Grafika Warsztatowa są kontynuacją 3-letniego licencjackiego procesu dydaktycznego z odpowiednio poszerzonym zakresem programowym wobec posiadanych już zawodowych kwalifikacji. Program studiów jest ściśle podporządkowany wybranemu przez studenta głównemu przedmiotowi kierunkowemu. Kończy się on dyplomem magisterskim, na który składa się część praktyczna oraz teoretyczna. Jest on uhonorowaniem wyspecjalizowanej wiedzy i umiejętności dyplomanta niezwykle potrzebnych w ściśle ukierunkowanej profesjonalnej branży graficznej.

Oprócz przedmiotów kierunkowych na Wydziale Sztuk Wizualnych realizuje się programy z między innymi takich przedmiotów jak: rysunek, malarstwo, rzeźba, fotografia, podstawy multimediów, technologii informacyjnych, komputerowego wspomagania procesów twórczych, projektowych technik cyfrowych, współczesnych technik realizacyjnych. Istotną częścią studiów są także teoretyczne przedmioty z zakresu historii sztuki, historii filozofii, psychofizjologii widzenia, marketingu, prawa autorskiego, technologii twórczych itp.